Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 2.7.2020

Värdet av industriproduktionen 93 miljarder euro år 2019

Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda produktionen inom industrin (näringsgrenarna B: Utvinning av mineral och C: Tillverkning) år 2019 till 93,0 miljarder euro. Värdet av den sålda industriproduktionen ökade med en procent från året innan.

Värdet av den sålda industriproduktionen per varu 2019 1)

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Andel av industriproduktionen (%) Förändring på årsnivå (%)
Totalt 92 993 100,0 1,0
B Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 1 599 1,7 -5,3
C Tillverkade varor 91 007 97,9 1,1
10-12 Livsmedel, drycker och tobak 9 146 9,8 2,1
13-15 Textilier, kläder, läder och lädervaror 552 0,6 5,7
16-17 Skogsindustriprodukter 16 834 18,1 -4,6
19-22 Produkter från kemisk industri 19 429 20,9 1,8
24-30, 33 Produkter från metallindustri 40 658 43,7 3,1
  24-25 Metaller och metallvaror 14 826 15,9 -4,2
  26-28, 33 Maskiner och apparater 19 528 21,0 4,3
  29-30 Transportmedel 6 304 6,8 20,4
18, 23, 31, 32 Andra tillverkade varor 4 389 4,7 0,2
Övriga produkter 388 0,4 0,7
1) Uppgifterna har summerats på grövre nivåer från PRODCOM-klassificeringen. Noggranna nyttighetsspecifika uppgifter finns i statistikdatabasen StatFin.

Av det totala värdet av den sålda produktionen var andelen metallindustriprodukter 44 procent, dvs. 40,7 miljarder euro, varav försäljningen av maskiner och apparater på 19,5 miljarder euro stod för nästan hälften av värdet. Den kemiska industrins produkter stod för 21 procent av det totala värdet av den sålda produktionen, skogsindustrins produkter för 18 procent och livsmedel för 10 procent.

Mest ökade värdet av den sålda produktionen av produkter inom metallindustrin, där värdet av den sålda produktionen av transportmedel steg med 20,4 procent, värdet av maskiner och apparater med 4,3 procent, medan värdet av den sålda produktionen av metaller och metallprodukter sjönk med 4,2 procent. Värdet av den sålda produktionen av livsmedel ökade med 2,1 procent, av den kemiska industrins produkter med 1,8 procent. Kraftigast minskade värdet av den sålda produktionen av produkter inom utvinning av mineral (-5,3%) samt skogsindustrins produkter (-4,6%).

En mer detaljerad indelning i undergrupper finns i tabellbilaga 1. Den mest detaljerade nivån av uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen efter varubenämning och uppgifter om volymen av totalproduktionen har publicerats i StatFin-statistikdatabasen.

Uppgifterna i statistiken över industriproduktionen för år 2019 har uppdaterats i StatFin-statistiktjänsten 2.7.2020. Statistikens databastabell omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning för åren 2013–2019. Tidigare årsvisa uppgifter finns i arkivdatabasen i den statistiska informationstjänsten StatFin . I tjänsten finns uppgifter fr.o.m. år 1998. Uppgifterna har samlats in årligen från företag och arbetsställen inom utvinning av mineral (näringsgren B) samt tillverkning (näringsgren C).


Källa: Industriproduktion 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2019/tti_2019_2020-07-02_tie_001_sv.html