Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin, 2017-2019 1)

  Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Muutos edelliseen vuoteen (%)
2017 2018 2019 2018–2019
Yhteensä 86 433 92 093 92 993 1,0
B Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet 1 560 1 689 1 599 -5,3
    07 Metallimalmit 718 829 698 -15,9
    08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet 703 724 745 2,8
    09 Kaivostoimintaa avustavat palvelut 138 135 156 15,6
C Teollisuustuotteet 84 835 90 019 91 007 1,1
10-12 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 8 936 8 961 9 146 2,1
    10 Elintarvikkeet 8 033 7 996 8 162 2,1
    11 Juomat 903 966 983 1,8
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahka ja nahkatuotteet 533 522 552 5,7
    13 Tekstiilit 366 355 372 4,9
    14 Vaatteet 32 33 38 16,3
    15 Nahka ja nahkatuotteet 135 135 142 5,2
16-17 Metsäteollisuuden tuotteet 16 402 17 649 16 834 -4,6
    16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 5 160 4 977 4 810 -3,4
    17 Paperi ja paperituotteet 11 242 12 671 12 024 -5,1
19-22 Kemianteollisuuden tuotteet 17 713 19 079 19 429 1,8
    19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 7 049 7 449 7 790 4,6
    20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 6 416 7 369 7 193 -2,4
    21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet 1 877 1 895 2 120 11,9
    22 Kumi- ja muovituotteet 2 371 2 366 2 326 -1,7
24-30, 33 Metalliteollisuuden tuotteet 37 062 39 428 40 658 3,1
  24-25 Metallit ja metallituotteet 14 731 15 477 14 826 -4,2
    24 Perusmetallit 9 437 10 190 9 268 -9,0
    25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 5 294 5 287 5 558 5,1
  26-28, 33 Koneet ja laitteet 17 343 18 714 19 528 4,3
    26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 2 138 2 145 2 330 8,6
    27 Sähkölaitteet 3 945 4 177 4 123 -1,3
    28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 8 521 9 363 9 727 3,9
    33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 739 3 029 3 349 10,6
  29-30 Kulkuneuvot 4 989 5 236 6 304 20,4
    29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 3 285 3 942 3 921 -0,5
    30 Muut kulkuneuvot 1 704 1 294 2 383 84,1
18, 23, 31, 32 Muut teollisuustuotteet 4 189 4 380 4 389 0,2
    18 Painatus- ja tallennuspalvelut 743 740 734 -0,7
    23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 2 167 2 275 2 264 -0,5
    31 Huonekalut 766 800 866 8,3
    32 Muut tehdasvalmisteet 514 566 525 -7,2
Muut tuotteet 37 385 388 0,7
1) Tiedot summattu PRODCOM-luokituksesta karkeammille tasoille. Tarkat hyödykekohtaiset tiedot löytyvät StatFin-tilastotietokannasta.

Lähde: Teollisuustuotanto 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2019, Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin, 2017-2019 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2019/tti_2019_2020-07-02_tau_001_fi.html