Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 1.11.2018

Värdet av industriproduktionen 86,5 miljarder euro år 2017

Enligt Statistikcentralens statistik över industriproduktionen uppgick värdet av den sålda produktionen inom industrin (näringsgrenarna B och C) till 86,5 miljarder euro år 2017. Värdet av den sålda industriproduktionen ökade med nästan 11 procent från året innan. Av det totala värdet av den sålda produktionen var metallindustrins andel 43 procent, den kemiska industrins 21 procent, skogsindustrins 19 procent och livsmedelsindustrins 10 procent. En mer detaljerad indelning i undergrupper finns i tabellbilaga 1. Den mest detaljerade nivån av uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen efter varubenämning och om volymen av totalproduktionen har publicerats i StatFin-databasen.

Värdet av den sålda industriproduktionen per varu 2017 1)

  Värdet av den sålda industriproduktionen (mn euro) Andel av industri-produktionen (%) Förändring på årsnivå (%)
Totalt 86 529 100,0 10,7
B Utvinning av mineral 1 560 1,8 23,7
C Tillverkning 84 969 98,2 10,5
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 694 10,0 3,6
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 538 0,6 5,5
16-17 Skogsindustri 16 465 19,0 4,2
19-22 Kemisk industri 17 818 20,6 10,5
24-30, 33 Metallindustri 37 277 43,1 16,0
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 4 177 4,8 5,9
1) Uppgifterna har summerats på grövre nivåer från PRODCOM-klassificeringen. Noggranna nyttighetsspecifika uppgifter finns i statistikdatabasen StatFin.

Uppgifterna i statistiken över industriproduktionen för år 2017 har uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 1.11.2018. Statistikens årstabell omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter nyttighet. Dessutom har uppgifterna om den sålda produktionen för åren 2015–2017 slagits samman till en egen databastabell. Uppgifterna för åren 2016 och 2015 har också uppdaterats i de årsvisa tabellerna i arkivdatabasen i statistiktjänsten StatFin. I tjänsten finns uppgifter fr.o.m. år 1998. Uppgifterna samlas in årligen från företag och arbetsställen inom utvinning av mineral (näringsgren B) samt tillverkning (näringsgren C).


Källa: Industriproduktion 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Sevón 029 551 3711, Ritva Tikkanen 029 551 3300, Ilkka Kallio 029 551 2486, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2017/tti_2017_2018-11-01_tie_001_sv.html