Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2011–2013, milj. euroa (Korjattu 2.12.2015)

Korjaus 2.12.2015. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Toimiala 2011 2012 2013 Muutos 2012–2013 (%)
Yhteensä 87 515 88 134 82 194 -6,7
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 374 1 361 1 255 -7,8
07 Metallimalmien louhinta 444 427 438 2,5
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 893 893 778 -12,8
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 37 42 39 -6,3
C Teollisuus 86 078 86 705 80 873 -6,7
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 567 9 020 9 130 1,2
10 Elintarvikkeiden valmistus 7 513 7 943 8 101 2,0
11 Juomien valmistus 1 054 1 078 1 029 -4,5
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 643 597 562 -5,7
13 Tekstiilien valmistus 373 355 335 -5,8
14 Vaatteiden valmistus 94 88 70 -20,2
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 176 153 157 2,7
16-17 Metsäteollisuus 15 984 15 508 15 379 -0,8
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 4 592 4 412 4 612 4,5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 11 392 11 096 10 768 -3,0
19-22 Kemianteollisuus 21 049 22 116 21 088 -4,6
19-20 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 16 921 17 822 16 928 -5,0
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 1 287 1 485 1 451 -2,3
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2 841 2 809 2 710 -3,6
24-30, 33 Metalliteollisuus 35 256 34 970 30 513 -12,7
24 Metallien jalostus 8 687 8 315 7 696 -7,4
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 5 423 5 438 5 111 -6,0
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 3 597 3 096 1 660 -46,4
27 Sähkölaitteiden valmistus 4 185 4 540 3 790 -16,5
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 9 135 9 222 8 218 -10,9
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 1 222 1 129 1 059 -6,2
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 730 955 961 0,6
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2 276 2 273 2 016 -11,3
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 580 4 494 4 201 -6,5
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1 043 1 040 930 -10,5
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 2 275 2 205 2 107 -4,4
31 Huonekalujen valmistus 781 762 659 -13,5
32 Muu valmistus 480 487 504 3,5
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 63 68 66 -2,9

Lähde: Teollisuustuotanto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Kallio 029 551 2486, Pirjo Rosenström 029 551 2491, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2013, Liitetaulukko 1. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2011–2013, milj. euroa (Korjattu 2.12.2015) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2013/tti_2013_2014-12-10_tau_001_fi.html