Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2013

Värdet av industriproduktionen 88,2 miljarder euro år 2012

Uppgifterna för år 2012 har i statistiken över industriproduktionen uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 27.11.2013. Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning. I tjänsten finns också uppgifter från åren 1998–2011. Uppgifterna samlas in årligen från företagen och arbetsställena (näringsgrenar: utvinning av mineral B samt tillverkning C).

Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2012

Näringsgren Värdet av såld produktion (mn euro) Andel av industri-
produktionen (%)
Förändring av värdet på årsnivå (%)
Totalt 88 240 100,0 0,6
B Utvinning av mineral 1 361 1,5 –1,2
C Tillverkning 86 811 98,4 0,7
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 9 020 10,2 5,0
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 603 0,7 –6,2
16-17 Skogsindustri 15 651 17,7 –2,1
19-22 Kemisk industri 22 115 25,1 5,0
24-30, 33 Metallindustri 34 930 39,6 –1,3
18, 23, 31, 32 Övrig fabrikstillverkning 4 492 5,1 –2,1
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 68 0,1 7,9

Värdet av såld industriproduktion

Värdet av såld produktion inom tillverkning (näringsgrenarna B och C) uppgick till ungefär 88,2 miljarder euro år 2012. Av det totala värdet av den sålda produktionen var metallindustriprodukternas andel 39,6 procent, den kemiska industrins 25,1 procent, skogsindustrins 17,7 procent och livsmedelsindustrins 10,2 procent. Näringsgrenarnas undergrupper beskrivs i tabellbilaga 1.

År 2012 ökade värdet av industriproduktionen i Finland något jämfört med året innan. Produktionsvärdet inom den kemiska industrin och livsmedelsindustrin ökade med 5,0 procent. Skogsindustrins produktionsvärde sjönk med 2,1 procent och metallindustrins med 1,3 procent.


Källa: Industriproduktion 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Kallio 09 1734 2486, Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2012/tti_2012_2013-11-27_tie_001_sv.html