Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2008–2012, (mn euro)

Näringsgren 2008 2009 2010 2011 2012 Förändring 2011–2012 (%)
Totalt 100 212 72 872 81 326 87 684 88 240 0,6
B Utvinning av mineral 1 043 896 1 202 1 377 1 361 -1,2
07 Utvinning av metallmalmer 124 121 316 444 427 -3,8
08 Annan utvinning av mineral 901 745 855 896 892 -0,4
09 Service till utvinning 18 29 31 37 42 13,5
C Tillverkning 99 111 71 937 80 070 86 244 86 811 0,7
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 332 8 142 7 961 8 593 9 020 5,0
10 Livsmedelsframställning 7 219 7 076 6 940 7 539 7 943 5,4
11 Framställning av drycker 1 113 1 066 1 021 1 054 1 078 2,3
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 758 596 627 643 603 –6,2
13 Textilvarutillverkning 476 365 373 373 355 -4,8
14 Tillverkning av kläder 121 98 89 94 88 -6,4
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 161 133 166 176 159 -9,7
16-17 Skogsindustri 17 342 13 233 15 795 15 984 15 651 -2,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 972 3 680 4 464 4 592 4 414 -3,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 12 369 9 553 11 331 11 392 11 237 -1,4
19–22 Kemisk industri 18 469 14 048 17 265 21 062 22 115 5,0
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 8 648 5 924 7 898 10 585 11 468 8,3
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 027 4 718 5 570 6 338 6 354 0,3
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 043 1 134 1 258 1 294 1 485 14,8
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 752 2 272 2 539 2 845 2 809 -1,3
24–30, 33 Metallindustri 48 927 31 866 34 169 35 374 34 930 -1,3
24 Stål- och metallframställning 9 197 4 914 7 703 8 687 8 301 -4,4
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7 262 4 675 4 753 5 429 5 428 0,0
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 9 852 5 668 4 395 3 597 3 096 -13,9
27 Tillverkning av elapparatur 4 704 3 941 3 959 4 189 4 535 8,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 11 673 8 013 8 596 9 154 9 216 0,7
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 893 1 022 1 105 1 304 1 129 -13,4
30 Tillverkning av andra transportmedel 2 016 1 771 1 633 733 955 30,3
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 331 1 862 2 024 2 281 2 270 -0,5
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 5 283 4 053 4 252 4 589 4 492 -2,1
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 244 1 040 988 1 048 1 040 -0,8
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 560 1 836 2 039 2 275 2 203 -3,2
31 Tillverkning av möbler 1 034 758 759 782 762 -2,6
32 Annan tillverkning 445 419 466 484 487 0,6
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 58 39 54 63 68 7,9
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 15 7 10 8 8 0,0
02 Skogsbruk 11 7 6 8 10 25,0
03 Fiske och vattenbruk 3 3 3 4 4 0,0
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 16 12 18 21 24 14,3
38 Avfallshantering; återvinning 14 9 18 22 22 0,0
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 1 0 0 0 0,0

Källa: Industriproduktion 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Kallio 09 1734 2486, Vilppu Salovaara 09 1734 2791, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2012, Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2008–2012, (mn euro) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2012/tti_2012_2013-11-27_tau_001_sv.html