Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2008–2010, (mn euro)

Näringsgren 2008 2009 2010 Förändring 2009–2010 (%)
Totalt 100 212 72 872 81 326 11,6
B Utvinning av mineral 1 043 896 1 202 34,2
07 Utvinning av metallmalmer 124 121 316 161,2
08 Annan utvinning av mineral 901 745 855 14,8
09 Service till utvinning 18 29 31 6,9
C Tillverkning 99 111 71 937 80 070 11,3
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 332 8 142 7 961 -2,2
10 Livsmedelsframställning 7 219 7 076 6 940 -1,9
11 Framställning av drycker 1 113 1 066 1 021 -4,2
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 758 596 627 5,2
13 Textilvarutillverkning 476 365 373 2,2
14 Tillverkning av kläder 121 98 89 -9,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 161 133 166 24,8
16-17 Skogsindustri 17 342 13 233 15 795 19,4
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 972 3 680 4 464 21,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 12 369 9 553 11 331 18,6
19–22 Kemisk industri 18 469 14 048 17 265 22,9
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 8 648 5 924 7 898 33,3
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 027 4 718 5 570 18,1
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 043 1 134 1 258 10,9
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 752 2 272 2 539 11,8
24–30, 33 Metallindustri 48 927 31 866 34 169 7,2
24 Stål- och metallframställning 9 197 4 914 7 703 56,8
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7 262 4 675 4 753 1,7
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 9 852 5 668 4 395 -22,5
27 Tillverkning av elapparatur 4 704 3 941 3 959 0,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 11 673 8 013 8 596 7,3
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 893 1 022 1 105 8,1
30 Tillverkning av andra transportmedel 2 016 1 771 1 633 -7,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 331 1 862 2 024 8,7
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 5 283 4 053 4 252 4,9
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 244 1 040 988 -5,0
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 560 1 836 2 039 11,1
31 Tillverkning av möbler 1 034 758 759 0,1
32 Annan tillverkning 445 419 466 11,2
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 58 39 54 38,5
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 15 7 10 42,9
02 Skogsbruk 11 7 6 -14,3
03 Fiske och vattenbruk 3 3 3 0,0
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 16 12 18 50,0
38 Avfallshantering; återvinning 14 9 18 100,0
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 1 0 -100,0

Källa: Industriproduktion 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristian Taskinen (09) 1734 2238, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 23.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2010, Tabellbilaga 1. Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning 2008–2010, (mn euro) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2010/tti_2010_2011-11-23_tau_001_sv.html