Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 24.11.2010

Värdet av industriproduktionen 73 miljarder euro år 2009

Uppgifterna för år 2009 har i statistiken över industriproduktionen uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 24.11.2010. Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den inhemska sålda produktionen och om volymen av den inhemska totalproduktionen efter varubenämning. I tjänsten finns också uppgifter från åren 1998–2008. Uppgifterna samlas in årligen från företagen och arbetsställena (näringsgrenar: utvinning av mineral B samt tillverkning C).

Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2009

Näringsgren Värdet av såld produktion (mn euro) Andel av industri-
produktionen (%)
Förändring av värdet på årsnivå (%)
Totalt 72 956 100,0 -27,2
B Utvinning av mineral 889 1,2 -14,8
C Tillverkning 72 029 98,7 -27,3
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 124 11,1 -2,5
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 598 0,8 -21,1
16-17 Skogsindustri 13 202 18,1 -23,9
19-22 Kemisk industri 14 003 19,2 -24,2
24-30, 33 Metallindustri 32 044 43,9 -34,5
18, 23, 31, 32 Övrig fabrikstillverkning 4 058 5,6 -23,2
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 38 0,1 -34,5

Värdet av såld industriproduktion

Värdet av såld produktion inom tillverkning (näringsgrenarna B och C) uppgick till ungefär 73 miljarder euro år 2009. Av det totala värdet av den sålda produktionen var metallindustrins andel 43,9 procent, den kemiska industrins 19,2 procent, skogsindustrins 18,1 procent och livsmedelsindustrins 11,1 procent. Det skedde inga ändringar från året innan i storleksordningen på dessa huvudnäringsgrenar. Näringsgrenarnas undergrupper beskrivs i tabellbilaga 1.

Under depressionsåret 2009 sjönk industriproduktionens värde med 27,2 procent från året innan. För metallindustrin var året särskilt dåligt, då den inhemska produktionen minskade med en dryg tredjedel (−34,5 %). Produktionen minskade rejält också inom övriga huvudnäringsgrenar med undantag av livsmedelsindustrin, där produktionen minskade med endast 2,5 procent. Den kemiska industrins undernäringsgren tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel var den enda undernäringsgrenen inom industrin där produktionen ökade (+7,5 %) i Finland år 2009.


Källa: Industriproduktion 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Oinonen (09) 1734 2487, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2009/tti_2009_2010-11-24_tie_001_sv.html