Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.11.2010

Vuoden 2009 teollisuuden tuotannon arvo 73 miljardia euroa

Teollisuuden tuotantotilaston vuoden 2009 tiedot on päivitetty StatFin -tilastopalveluun 24.11.2010. Tilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä arvo- ja määrätietoja myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätietoja kotimaisesta kokonaistuotannosta. Palvelussa on saatavilla tiedot myös vuosilta 1998–2008. Tiedot kerätään vuosittain yrityksiltä tai toimipaikoilta (toimialat: kaivostoiminta ja louhinta B sekä teollisuus C).

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo nimikkeiden toimialan mukaan 2009

Toimiala Myydyn
tuotannon arvo
(milj. euroa)
Osuus
teollisuus-
tuotannosta (%)
Arvon
muutos
edellis-
vuodesta (%)
Yhteensä 72 956 100,0 -27,2
B Kaivostoiminta ja louhinta 889 1,2 -14,8
C Teollisuus 72 029 98,7 -27,3
10-12 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 8 124 11,1 -2,5
13-15 Tekstiilien, vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 598 0,8 -21,1
16-17 Metsäteollisuus 13 202 18,1 -23,9
19-22 Kemianteollisuus 14 003 19,2 -24,2
24-30, 33 Metalliteollisuus 32 044 43,9 -34,5
18, 23, 31, 32 Muu tehdasteollisuus 4 058 5,6 -23,2
Muille toimialoille sijoittuva tuotanto 38 0,1 -34,5

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo

Teollisuuden (toimialat B ja C) myydyn tuotannon arvo oli noin 73 miljardia euroa vuonna 2009. Myydyn tuotannon kokonaisarvosta metalliteollisuuden osuus oli 43,9 prosenttia, kemianteollisuuden 19,2 prosenttia, metsäteollisuuden 18,1 prosenttia ja elintarviketeollisuuden 11,1 prosenttia. Näiden päätoimialojen suuruusjärjestyksessä ei tapahtunut muutoksia edellisvuodesta. Toimialat on jaettu tarkempiin alaluokkiin liitetaulukossa 1.

Lamavuonna 2009 Suomen teollisuustuotannon arvo väheni 27,2 prosenttia edellisvuodesta. Metalliteollisuudelle vuosi oli erityisen huono kotimaisen tuotannon supistuessa reilun kolmanneksen (-34,5%). Muillakin päätoimialoilla tuotanto väheni reilusti lukuun ottamatta elintarviketeollisuutta, jonka tuotanto väheni ainoastaan 2,5 prosenttia. Kemianteollisuuden alatoimiala lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus oli ainoa tuotantoansa Suomessa kasvattanut (+7,5%) teollisuuden alatoimiala vuonna 2009.


Lähde: Teollisuustuotanto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Oinonen (09) 1734 2487, hyodyke.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (292,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6389. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tti/2009/tti_2009_2010-11-24_tie_001_fi.html