Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2008

Näringsgren Värdet av såld produktion, mn euro Andel av industriproduktionen, %
Totalt 99 862 100.0
B Utvinning av mineral 1 011 1.0
07 Utvinning av metallmalmer 109 0.1
08 Annan utvinning av mineral 900 0.9
09 Service till utvinning 2 0.0
C Tillverkning 98 793 98.9
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning 8 320 8.3
10 Livsmedelsframställning 7 207 7.2
11 Framställning av drycker 1 113 1.1
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 732 0.7
13 Textilvarutillverkning 451 0.5
14 Tillverkning av kläder 121 0.1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 160 0.2
16-17 Skogsindustri 17 342 17.4
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 4 960 5.0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 12 382 12.4
19–22 Kemisk industri 18 401 18.4
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 8 587 8.6
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 6 005 6.0
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 043 1.0
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 2 766 2.8
24–30, 33 Metallindustri 48 709 48.8
24 Stål- och metallframställning 9 171 9.2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7 059 7.1
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 9 875 9.9
27 Tillverkning av elapparatur 3 858 3.9
28 Tillverkning av övriga maskiner 12 468 12.5
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 896 1.9
30 Tillverkning av andra transportmedel 2 016 2.0
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 2 366 2.4
18, 23, 31, 32 Övrig fabriksindustri 5 290 5.3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 234 1.2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 2 557 2.6
31 Tillverkning av möbler 1 041 1.0
32 Annan tillverkning 458 0.5
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 58 0.1
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 15 0.0
02 Skogsbruk 11 0.0
03 Fiske och vattenbruk 3 0.0
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 16 0.0
38 Avfallshantering; återvinning 14 0.0
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 0.0

Källa: Industriproduktion 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Vertanen (09) 1734 3343, hyodyke.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2008, Värdet av den sålda industriproduktionen efter näringsgrenens benämning år 2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2008/tti_2008_2009-11-25_tau_001_sv.html