Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 28.11.2008

Industriproduktionen 2007

Uppgifterna för år 2007 i statistiken över industriproduktionen har uppdaterats i statistiktjänsten StatFin 28.11.2008. Statistiken omfattar uppgifter om värdet och volymen av den sålda inhemska produktionen och volymuppgifter om den inhemska totalproduktionen. I tjänsten finns också uppgifter för åren 1997-2006. Uppgifterna samlas in årligen från företagen och deras arbetsställen (näringsgrenar: gruvdrift och utvinning av mineral C samt tillverkning D).

Värdet av såld industriproduktion

Värdet av såld produktion inom tillverkning (näringsgrenarna C och D) uppgick år 2007 till 100 miljarder euro. När man ser till totalvärdet efter varubenämning finns nästan hälften (drygt 47 procent) av den sålda produktionen inom metallindustrin (näringsgrenarna 27-35). Nästan 28 procent av den sålda produktionen inom metallindustrin hänför sig till tillverkning av elektronik- och elprodukter (näringsgrenarna 30-33). Skogsindustrins (näringsgrenarna 20-21) andel är nästan en femtedel av hela tillverkningen. Värdet av livsmedels-, dryckes- och tobaksvaruframställningen är något under 8 procent. Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustrins andel av värdet av hela industriproduktionen är omkring en procent.

Värdet av den sålda industriproduktionen efter varubenämningarnas näringsgren år 2007

Näringsgren Värdet av såld
produktion, mn euro
Andel av industri-
produktionen, %
Totalt    99 994 100,0
C Utvinning av mineral 1015 1,0
D Tillverkning 98 942 99,0
    15-16 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning   7 783 7,8
    17-19 Textil-, beklädnads-, läder- och skoindustri 817 0,8
    20-21 Trä- och pappersindustri 18 889 18,9
    23-25 Kemisk industri 16 481 16,5
    27-35 Metallindustri 47 503 47,5
    22, 26, 36 Övrig fabrikstillverkning 7 469 7,5
Produktion tillhörande andra näringsgrenar 36 0,0

Källa: Varustatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Rami Peltola (09) 1734 3615, hyodyke.tilastot@stat.fi
Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/2007/tti_2007_2008-11-28_tie_001_sv.html