Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.6.2021

Maatalousyrittäjien työtapaturmariski väheni edellisestä vuodesta

Maatalousyrittäjien työtapaturmasuhde pieneni -2,2 prosentilla edellisestä vuodesta 2018. Verrattaessa kahta viisivuotisjaksoa toisiinsa, niin vuosina 2010–2014 maatalousyrittäjille sattui yhteensä 18 332 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa, joka merkitsi 4 917 työtapaturmaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Vuosina 2015–2019 sattui yhteensä 14 544 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa, joka merkitsi 4 782 työtapaturmaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot palkansaajille ja maatalousyrittäjille vuonna 2019 sattuneista työtapaturmista. Tilastossa on myös tilastotietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista ja palkansaajien työmatkatapaturmista.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työpaikkatapaturmat ja työpaikkakuolemat vuonna 2019

Yhteensä Työpaikkatapaturma Työpaikka-
kuolema
  Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyyteen
johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia /
100 000 henkeä
 
Palkansaajat 103 156 34 959 1 564 23
Maatalousyrittäjät 3 990 2 673 4 761 3

Vuonna 2019 palkansaajille sattui 103 156 sellaista työpaikkatapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia. Näistä 34 959 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Palkansaajien työpaikkatapaturmien kokonaismäärä kasvoi hieman edellisvuodesta (+0,9 %).

Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä palkansaajilla väheni jonkin verran edellisvuodesta (-2,4 %). Työtapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski pieneni edellisvuoteen verrattuna (-2,3 %). Vuonna 2019 sataatuhatta palkansaajaa kohden sattui 1 564 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 1 600.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuina 3-kertainen. Vuonna 2019 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 3 990 työtapaturmasta, joista 2 673 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon.

Vuonna 2019 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 40 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 23, maatalousyrittäjien 3 ja muiden yrittäjien 4. Työmatkalla sattui yhteensä 10 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 9 palkansaajille ja 1 muille kuin maatalousyrittäjille. Työkuolemia oli enemmän vuonna 2019 kuin edellisenä vuonna, sillä vuonna 2018 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 37 henkilöä.

Linkit

Työtapaturmatilaston tietokantataulukot :

  • 11ln -- Palkansaajien työpaikkatapaturmat työkyvyttömyyden keston mukaan 1996 — 2019

  • 11lr -- Maatalousyrittäjien työtapaturmat 100 000 maatalousyrittäjää kohden, 2000 — 2019

  • 11lp -- Maatalousyrittäjien työtapaturmat työkyvyttömyyden keston mukaan, 2000 — 2019

  • 11pt -- Palkansaajien työtapaturmataajuus toimialan mukaan, 2008 — 2019

  • 11px -- Palkansaajien työpaikkatapaturmat 100 000 palkansaajaa kohden ammatin mukaan, 2016 – 2019 (uusi taulukko)


Lähde: Työtapaturmat 2021, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, Hannele Orjala , tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Julkaisu pdf-muodossa (293,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 10.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2019/ttap_2019_2021-06-10_tie_001_fi.html