Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2020

Työtapaturmia lähes 136 000 Suomessa vuonna 2018

Vuoden 2018 aikana Suomessa sattui yhteensä 135 500 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui 124 400 ja yrittäjille (mukaan lukien maatalousyrittäjät) 11 000. Työpaikoilla tai työliikenteessä tapahtui suurin osa kaikista työtapaturmista, 112 700 tapausta, kun vastaavasti 22 800 työtapaturmaa sattui työmatkoilla. Näissä lukumäärissä ovat mukana myös sellaiset lievät työtapaturmatapaukset, joista aiheutui alle neljän päivän työkyvyttömyys ja joista vakuutusyhtiöt maksoivat ainoastaan sairaskulujen korvauksia.

Palkansaajien, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtapaturmat vakavuuden mukaan vuonna 2018

  Yhteensä Työpaikkatapaturmat Työmatkatapaturmat
Lkm Lkm Lkm
Yhteensä 135 505 112 718 22 787
Alle 4 päivää 86 277 71 655                                       14 622
Vähintään 4 päivää 49 191  41 038 8 153
Työkuolemia 37 25 12
Palkansaajat 124 441 102 275 22 166
Alle 4 päivää 80 936 66 674 14 262
Vähintään 4 päivää 43 480 35 587 7 893
Työkuolemia 25 14 11
Yrittäjät 6 862 6 241 621
Alle 4 päivää 3 971 3 611 360
Vähintään 4 päivää 2 882 2 622 260
Työkuolemia 9 8 1
Maatalousyrittäjät 4 202 4 202
Alle 4 päivää 1 370 1 370
Vähintään 4 päivää 2 829 2 829
Työkuolemia 3 3
Maatalousyrittäjien työpaikka- ja työmatkatapaturmia ei eritellä.

Työtapaturmien määrä väheni vuonna 2018. Vuonna 2017 sattui hieman yli 138 000 työtapaturmaa.

Tilastokeskuksen työtapaturmatilastossa siirryttiin referenssivuodesta 2005 alkaen käyttämään EU:n tilastoviraston Eurostatin työtapaturmatilastossa (ESAW) käyttämää työtapaturman määritelmää. Määritelmän mukaan tilasto sisältää tiedot työtapaturmista, jotka ovat johtaneet ”vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen”. Pääosa tämän verkkojulkaisun tiedoista on esitetty tätä rajausta käyttäen. Aikasarjat on korjattu taaksepäin määritelmän mukaisiksi.

Vuonna 2018 työpaikalla tai työmatkaliikenteessä kuoli yhteensä 37 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 25, maatalousyrittäjien 3 ja muiden yrittäjien 9. Työmatkalla sattui yhteensä 12 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 11 palkansaajille ja yksi muille yrittäjälle. Työkuolemien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta, sillä vuonna 2017 työpaikalla tai työmatkalla menehtyi yhteensä 30 henkilöä.

Kaikista kuolemaan johtaneen työtapaturman uhreista 25 oli palkansaajia, 3 maatalousyrittäjiä ja 9 muita yrittäjiä.

Linkit

Työtapaturmatilaston tietokantataulukot . Katso Muutoksia tietokannassa.

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) julkaisee vuosittain tilastoa korvatuista työtapaturmista ja ammattitaudeista.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela julkaisee vuosittain tilastoa maatalousyrittäjien työtapaturmista.

Euroopan Unionin tilastoviraston Eurostatin kotisivulta https:eu//ec.europa.eu/eurostat löytyvät vuosittaiset tiedot unionin jäsenmaissa sattuneista työtapaturmista (englanniksi).

Työterveyslaitos (TTL) on vuodesta 1964 lähtien ylläpitänyt työperäisten sairauksien rekisteriä (entinen ammattitautirekisteri).

Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisemasta Metsätilastollisesta vuosikirjasta on tietoja metsänomistajien ja palkansaajien työtapaturmista.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työsuojeluosasto ylläpitää tapaturmaselostusrekisteriä.


Lähde: Työtapaturmat 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (539,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2018/ttap_2018_2020-11-30_tie_001_fi.html