Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maatalousyrittäjien työtapaturmat

Vuonna 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) korvasi yhteensä 4 202 maatalousyrittäjille sattunutta työtapaturmaa, joista 2 829 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Vuotta aiemmin maatalousyrittäjille sattui yhteensä 4 424 työtapaturmaa, joista 2 962 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työtapaturmien määrä väheni edellisvuoteen verrattuna (-4,5 %).

Maatalousyrittäjien työ on kuitenkin riskialtista, sillä työtapaturmasuhde on lähes 3–kertainen palkansaajiin verrattuna. Vuonna 2018 sattui 4 868 vähintään neljän päivän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa sataatuhatta vakuutettua maatalousyrittäjää kohden, kun vastaava suhdeluku vuonna 2017 oli 4 942. Tapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski väheni -1,5 prosenttia edellisestä vuodesta.

Miesten tapaturmariski on selvästi korkeampi kuin naisilla: miehille sattui 5 195 ja naisille 4 130 työtapaturmaa sataatuhatta maatalousyrittäjää kohden (taulukko 3). Vastaava suhdeluku oli vuonna 2017 miehillä 5 377 ja naisilla 3 975. Vuonna 2018 menehtyi 3 maatalousyrittäjää työtapaturman uhrina.

Taulukko 3. Maatalousyrittäjien työtapaturmat ja työkuolemat sukupuolen mukaan vuonna 2018

Työtapaturmat
Molemmat sukupuolet yhteensä Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyys
Työpaikka-
kuolemat
N % N % Vähintään 4 päivän
työtapaturmia /
100 000 henkeä
N
Miehet   3 175 75,6 2 092 73,9 5 195 3
Naiset 1 027 24,4 737 26,1 4 130 -
Yhteensä      4 202 100,0 2 829 100,0 4 868 3

Lähde: Työtapaturmat 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2018, Maatalousyrittäjien työtapaturmat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttap/2018/ttap_2018_2020-06-17_kat_002_fi.html