Julkaistu: 19.6.2014

Kaksi kolmesta työmatkatapaturmasta sattuu naisille

Vuonna 2012 palkansaajille sattui työmatkalla yhteensä 22 296 sellaista tapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia. Näistä 9 532 johti vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen. Työmatkatapaturmat poikkeavat työpaikkatapaturmista siinä, että niitä sattuu naisille enemmän kuin miehille. Yli kahdessa kolmesta (67,7 %) kaikista työmatkatapaturmista uhrina oli nainen. Vuosina 2000-2011 osuus oli lähes sama, noin 66 prosenttia. Tuorein työtapaturmatilasto sisältää tiedot palkansaajille ja maatalousyrittäjille vuonna 2012 sattuneista työtapaturmista. Tilastossa on myös tilastotietoa muille yrittäjille sattuneista työtapaturmista ja palkansaajien työmatkatapaturmista.

Palkansaajien ja maatalousyrittäjien työpaikkatapaturmat ja työpaikkakuolemat vuonna 2012

Yhteensä Työpaikkatapaturma Työpaikka-
kuolema
Vähintään 4 päivän
työkyvyttömyyteen
johtaneet
Vähintään 4 päivän
työtapaturmia/
100 000 henkeä
Palkansaajat 105 496 43 576 2 013 32
Maatalousyrittäjät 4 554 3 698 4 953 7

Palkansaajille sattui vuonna 2012 kaikkiaan 105 496 sellaista työpaikkatapaturmaa, joista vakuutusyhtiöt maksoivat korvausta. Näistä 43 576 johti vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen. Palkansaajien työpaikkatapaturmien kokonaismäärä väheni hieman edellisvuodesta. Vuonna 2009 Suomea koetellut taantuma ja tehdyn työn määrässä tapahtuneet muutokset selittävät suurimmalta osin vaihtelun työtapaturmien määrässä 2008–2012. Palkansaajien tehtyjen työtuntien määrä on edelleen 5 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.

Vähintään 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien määrä palkansaajilla laski hieman edellisvuoteen verrattuna (-4,5 %). Vastaavasti työtapaturmasuhteella mitattu työtapaturmariski pieneni vuoteen 2011 verrattuna (-4,6 %). Vuonna 2012 sataatuhatta palkansaajaa kohden sattui 2 013 vähintään neljän päivän työstä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, kun vastaava suhdeluku oli 2 109 vuotta aiemmin.

Aiempien vuosien tapaan maatalousyrittäjien työ on edelleen selvästi riskialttiimpaa kuin palkansaajilla keskimäärin, sillä heille laskettu työtapaturmasuhde on palkansaajiin verrattuna lähes 2,5-kertainen. Vuonna 2012 Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksoi maatalousyrittäjille korvauksia yhteensä 4 554 työtapaturmasta, joista 3 698 johti vähintään neljän päivän työstä poissaoloon.

Tapaturmasuhteella mitattu maatalousyrittäjien työtapaturma-alttius laski hieman edellisvuodesta(-1,9 %). Vuonna 2012 maatalousyrittäjille sattui 4 953 vähintään 4 päivän työkyvyttömyyteen johtanutta työtapaturmaa 100 000 vakuutettua maatalousyrittäjää kohden. Vastaava suhdeluku vuonna 2011 oli 5 048.

Vuonna 2012 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 61 henkilöä. Näistä palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli 32, maatalousyrittäjien 7 ja muiden yrittäjien 4. Työmatkalla sattui yhteensä 18 kuolemaan johtanutta tapaturmaa, joista 16 palkansaajille ja 2 muille kuin maatalousyrittäjille. Työkuolemien määrä nousi selvästi edellisvuodesta, sillä vuonna 2011 työpaikalla tai työmatkalla henkensä menetti yhteensä 55 henkilöä.


Lähde: Työtapaturmat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (286,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2012/ttap_2012_2014-06-19_tie_001_fi.html