Liitetaulukko 6. Yrittäjien työpaikkatapaturmat sukupuolen ja ammatin mukaan 2009

Ammatti Sukupuoli
  Yhteensä Miehet Naiset
Määrä Määrä Määrä
N % N % N %
Kaikki ammatit 3 327 100 2 841 100 486 100
Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, hum. ja taiteell. työ (0) 123 3,7 99 3,5 24 4,9
Terveydenhuolto, sosiaalialan työt (1) 106 3,2 28 1,0 78 16,0
Hallinto- ja toimistotyö (2) 133 4,0 95 3,3 38 7,8
Kaupallinen työ (3) 228 6,9 182 6,4 46 9,5
Maa- ja metsätaloustyö, kalastus (4) 159 4,8 119 4,2 40 8,2
Kuljetus- ja liikennetyö (5) 454 13,6 430 15,1 24 4,9
Rakennustyö (62,63,781,789) 871 26,2 865 30,4 6 1,2
Teollinen työ (7,8) 796 23,9 765 26,9 31 6,4
Palvelutyö ym. (9) 43 1,3 39 1,4 4 0,8
Tuntematon 414 12,4 219 7,7 195 40,1

Lähde: Työtapaturmat 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen (09) 1734 2963, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2009, Liitetaulukko 6. Yrittäjien työpaikkatapaturmat sukupuolen ja ammatin mukaan 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2009/ttap_2009_2011-11-30_tau_006_fi.html