Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2021

Under tredje kvartalet 2021 gick varuexporten förbi nivån före pandemin, men inte tjänsteexporten

Utrikeshandeln fortsatte att öka under tredje kvartalet i år. Den sammanlagda exporten av varor och tjänster ökade med rentav 5,0 miljarder euro jämfört med tredje kvartalet 2020, medan importen av varor och tjänster ökade med 4,1 miljarder euro. I ljuset av de nuvarande uppgifterna var ökningen till och med större än under andra kvartalet 2021, då exporten och importen ökade med 3,4 miljarder respektive 3,5 miljarder euro. Under tredje kvartalet 2021 hade exporten återhämtat sig till och med i sådan grad att det sammanlagda värdet av exporten av varor och tjänster var 1,6 miljarder euro högre än under tredje kvartalet 2019. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen .

Import och export av tjänster kvartalvis

Import och export av tjänster kvartalvis

Källa: Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kasperi Lavikainen 029 551 3674, globalisaatio.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. 3:e kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/2021/03/tpulk_2021_03_2021-12-17_tie_001_sv.html