Industrivirkets avverkningar och arbetskraft

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Industrivirkets avverkningar och arbetskraft
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: Statistiken om industrivirkets avverkningar och arbetskraft är en månadsstatistik som innehåller information om virkesmängder som avverkats för användning inom industrin samt om arbetskraft och antalet maskiner som använts för drivningen. Statistiken utarbetas utan områdesindelning. Uppgifterna baseras på uppgifter som samlas in av virkesköpare och från Forststyrelsen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrivirkets avverkningar och arbetskraft [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpht/index_sv.html