Finlands officiella statistik

Statistik över vägtrafikolyckor

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I vägtrafiken dog 17 personer i februari
19.3.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 226 i februari. I dessa dog 17 och skadades 284 personer. Antalet döda var 3 fler än i februari 2019 och antalet skadade 21 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Nästa offentliggörande:
21.4.2020

Beskrivning: Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller mångsidig information om vägtrafikolyckor som lett till personskada och om personer som varit delaktiga i olyckorna. Statistiken redovisas från och med år 1931 och sammanställs varje månad som preliminär statistik och som slutliga uppgifter på årsnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: alkohol, bilar, dödlighet, fordon, motorfordon, olycksfall, rusmedel, trafik, trafikdödade, trafikfylleri, trafikolyckor, trafikskador, trafiksäkerhet, vägtrafik.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
17.2.2010
Namnet på statistiken Vägtrafikolyckor är fr.o.m. 17.2.2010 Statistik över vägtrafikolyckor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/index_sv.html