Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, oktober

Publicerad: 22.10.2020

I vägtrafiken dog 14 personer i september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 333 i september. I dessa dog 14 och skadades 403 personer. Antalet döda var 10 färre än i september 2019 och antalet skadade 70 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 9/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 9 med personbil, 1 med paketbil och 1 med moped. I vägtrafiken dog 2 cyklister. Ytterligare dog en annan person som använde väg. Av de döda var 13 män och 1 kvinnor.

Under januari–september var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 710. I olyckorna dog 166 och skadades 3 341 personer. Antalet döda var 2 färre och antalet skadade 467 färre än under motsvarande period år 2019. Av dem som dog färdades 98 med personbil, 8 med paketbil, 2 med moped, 15 med motorcykel och 2 med lastbil. I vägtrafiken dog 15 fotgängare och 18 cyklister. Ytterligare dog 8 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. september 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2020/09/ton_2020_09_2020-10-22_tie_001_sv.html