Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, juni

Publicerad: 19.5.2020

I vägtrafiken dog 12 personer i april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 189 i april. I dessa dog 12 och skadades 234 personer. Antalet döda var 5 färre än i april 2019 och antalet skadade 99 färre. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 4/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Döda i vägtrafiken 1/1985 - 4/2020. Döda under de 12 senaste månaderna per månad

Av dem som dog färdades 8 med personbil. I vägtrafiken dog 1 fotgängare och 1 cyklist. Ytterligare dog 2 andra personer som använde väg. Av de döda var 8 män och 4 kvinnor.

Under januari–april var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 957. I olyckorna dog 67 och skadades 1 196 personer. Antalet döda var 10 fler och antalet skadade 145 färre än under motsvarande period år 2019. Av dem som dog färdades 42 med personbil, 3 med paketbil, 1 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 10 fotgängare och 5 cyklister. Ytterligare dog 5 andra personer som använde väg.


Källa: Transport och turism: Statistik över vägtrafikolyckor. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irmeli Segerholm 029 551 3219, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (192,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över vägtrafikolyckor [e-publikation].
ISSN=2342-3838. april 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ton/2020/04/ton_2020_04_2020-05-19_tie_001_sv.html