Julkaistu: 2.9.2005

Liikennekuolemien määrä ennallaan - pyöräilykuolemien määrä alhaisin vuosiin

Vuonna 2004 tapahtui 6 767 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 375 ja loukkaantui 8 791 ihmistä. Kuolleita oli 4 vähemmän ja loukkaantuneita 297 vähemmän kuin vuonna 2003.

Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä pysyi vuoden 2003 tapaan edellisvuosia korkeammalla tasolla. Suurin osa kasvusta selittyy kuitenkin tarkempien tilastointiperusteiden käyttöönotolla vuoden 2003 alusta alkaen. Kuolleiden määrä on vaihdellut viime vuosina neljän sadan tuntumassa, nyt kuolleiden määrä pysyi selvästi tämän alla jo toisena vuotena peräkkäin.

Pyöräilijöiden tieliikennekuolemat (26) vähenivät selvästi edellisvuodesta (39). Vuosien 2000-2002 keskiarvoon verrattuna pyöräilykuolemien määrä on puolittunut. Erityisesti kesäliikenteen (kesä-elokuu) turvallisuus on parantunut. Pyöräilykuolemien määrä on pudonnut kesäliikenteessä kolmannekseen verrattuna vuosien 2000-2002 keskiarvoon.

Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 1995-2004

Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinko-
onnettomuudet
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
* Tilastointi muuttunut

Lähde: Tieliikenneonnettomuudet 2004. Tilastokeskus ja Liikenneturva

Lisätietoja: Tilastokeskus, Ville Vertanen (09) 1734 3343,
Liikenneturva, Petri Jääskeläinen (09) 417 47 407

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 2.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2004/ton_2004_2005-09-02_tie_001.html