Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, december

Statistik över vägtrafikolyckor 2004, augusti

Inga dokument