Beskrivning

Uppgifterna i årsstatistiken över utkomststöd bygger på Institutet för hälsa och välfärds register för utkomststöd, som innehåller uppgifter inlämnade av kommunerna om hushåll som fått utkomststöd, stödets varaktighet och belopp samt hushållens storlek och struktur. Det samlas också in tvärsnittsdata om vilka inkomstkällor klienterna i november har och vilken som är deras huvudsakliga arbetsverksamhet. Registret har upprätthållits sedan 1985. För åren 1969–1983 finns motsvarande uppgifter i socialhjälpsstatistiken.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utkomststöd [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 22.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/toimtt/meta_sv.html