Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, september

Omsättningsindex för industrin 2019, februari

2019
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik