Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, juli

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-01-15)
B Utvinning av mineral 05/2013 -19,8 -20,2 -0,4
06/2013 -37,8 -33,6 4,2
07/2013 -14,8 -10,0 4,8
08/2013 -0,9 -1,5 -0,6
09/2013 0,5 1,9 1,4
C Tillverkning 05/2013 -5,8 -6,1 -0,3
06/2013 -6,4 -6,4 0,0
07/2013 -0,1 -0,5 -0,4
08/2013 -6,0 -6,1 -0,1
09/2013 -1,4 -1,7 -0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 05/2013 -4,1 -4,7 -0,6
06/2013 4,2 3,4 -0,8
07/2013 15,3 15,1 -0,2
08/2013 7,3 6,4 -0,9
09/2013 1,8 1,9 0,1
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 05/2013 -0,4 0,1 0,5
06/2013 -4,4 -4,2 0,2
07/2013 9,7 9,3 -0,4
08/2013 2,5 2,4 -0,1
09/2013 -4,0 -4,1 -0,1
10-11 Livsmedelsindustri 05/2013 3,2 3,2 0,0
06/2013 -0,5 -0,4 0,1
07/2013 6,0 5,7 -0,3
08/2013 -1,7 -1,8 -0,1
09/2013 3,1 3,0 -0,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 05/2013 -1,4 -2,8 -1,4
06/2013 -10,7 -10,9 -0,2
07/2013 7,8 7,5 -0,3
08/2013 -3,5 -3,7 -0,2
09/2013 1,5 1,3 -0,2
16-17 Skogsindustri 05/2013 0,4 -1,1 -1,5
06/2013 -0,9 -1,1 -0,2
07/2013 0,8 0,7 -0,1
08/2013 -8,2 -8,3 -0,1
09/2013 -1,2 -1,1 0,1
19-22 Kemisk industri 05/2013 -0,9 -0,8 0,1
06/2013 -3,7 -3,5 0,2
07/2013 7,0 6,9 -0,1
08/2013 -3,0 -3,2 -0,2
09/2013 0,8 1,0 0,2
24-30 Metallindustri 05/2013 -12,1 -12,2 -0,1
06/2013 -10,0 -9,9 0,1
07/2013 -5,1 -5,9 -0,8
08/2013 -7,3 -7,5 -0,2
09/2013 -3,8 -4,4 -0,6
26-27 El- och elektronikindustri 05/2013 -17,7 -17,8 -0,1
06/2013 -13,1 -13,2 -0,1
07/2013 -13,7 -13,7 0,0
08/2013 -15,8 -15,9 -0,1
09/2013 -2,5 -2,5 0,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 05/2013 -8,0 -8,5 -0,5
06/2013 -7,7 -7,6 0,1
07/2013 -3,0 -3,5 -0,5
08/2013 -7,3 -7,4 -0,1
09/2013 -2,5 -2,8 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2010 -1,3 1,5
2011 0,2 1,1
2012 -1,2 1,7
C Tillverkning 2010 -0,3 1,5
2011 -0,4 1,2
2012 -0,2 0,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2010 -0,6 1,1
2011 -0,3 0,5
2012 0,2 0,4
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2010 -1,0 5,3
2011 -0,5 0,8
2012 0,2 1,0
10-11 Livsmedelsindustri 2010 0,1 0,2
2011 0,2 0,6
2012 -0,4 0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2010 -1,2 1,5
2011 -0,3 0,9
2012 0,1 1,1
16-17 Skogsindustri 2010 -0,2 0,3
2011 -0,1 0,2
2012 -1,6 2,8
19-22 Kemisk industri 2010 0,4 0,6
2011 -0,5 0,6
2012 0,1 0,3
24-30 Metallindustri 2010 -0,4 3,0
2011 -0,6 2,3
2012 0,3 0,3
26-27 El- och elektronikindustri 2010 -1,5 7,0
2011 -0,9 5,5
2012 0,6 2,0
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2010 -0,3 2,2
2011 -0,5 1,7
2012 -0,2 1,3
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2013, oktober, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 09 1734 3347, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. oktober 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2013/10/tlv_2013_10_2014-01-15_rev_001_sv.html