Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2019, december

Omsättningsindex för industrin 2011, juli

2011
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor