Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2019, september

Omsättningsindex för industrin 2011, april

2011
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor