Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.2.2020

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa vuoden 2020 talousarviossa

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvat valtion talousarvion määrärahat kasvavat Tilastokeskuksen mukaan 68,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuoden 2020 valtion talousarviossa tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävät määrärahat ovat kokonaisuudessaan 2 062,5 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on arviolta 0,83 prosenttia.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2012-2020

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2012-2020

Suurin osa valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta kohdistuu yliopistoille. Vuoden 2020 talousarviossa yliopistojen tutkimus- ja kehittämisrahoitus on yhteensä 690,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoden talousarviosta on noin 60 miljoonaa euroa. Kasvua selittävät yliopistojen määrärahojen kasvu sekä tutkimusosuuden nousu. Myös Business Finlandin tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa vuoden 2020 talousarviossa noin 26 miljoonalla eurolla 477,5 miljoonaan euroon. Suomen Akatemian t&k-määrärahat taas laskevat 46,5 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarviossa tutkimusrahoituksen ollessa yhteensä 423,6 miljoonaa euroa. Valtion tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden tutkimus- ja kehittämisrahoitus sen sijaan kasvavat vuoden 2020 talousarviossa.

Hallinnonaloista eniten tutkimus- ja kehittämistoimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Suurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka t&k-rahoitus on vuoden 2020 talousarviossa 1 236,6 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden takaisen talousarvion määrärahoista on noin 31 miljoonaa euroa. Myös työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa vuoden 2020 talousarviossa 24,5 miljoonalla eurolla, josta suurin osa on Business Finlandin rahoituksen kasvua.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2020

  T&k-rahoitus, milj. € Osuus t&k- rahoituksesta, % Muutos vuodesta 2019, milj. € * Reaalimuutos vuodesta 2019, % *
T&k-rahoitus yhteensä 2 062,5 100,0 68,6 0,7
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 236,6 60,0 30,5 -0,2
Työ- ja elinkeinoministeriö 588,2 28,5 24,5 1,6
Maa- ja metsätalousministeriö 57,8 2,8 3,0 2,7
Sosiaali- ja terveysministeriö 75,1 3,6 4,0 2,8
Organisaation mukaan
Yliopistot 690,4 33,5 59,9 6,6
Ammattikorkeakoulut 72,9 3,5 5,3 5,0
Business Finland 477,5 23,2 26,3 3,0
Suomen Akatemia 423,6 20,5 -46,5 -12,3
Valtion tutkimuslaitokset 193,8 9,4 10,3 2,8
Muu tutkimusrahoitus 179,3 8,7 12,0 4,4
Yliopistolliset sairaalat 25,0 1,2 1,2 2,3

* Vuoden 2019 tiedot osin päivittyneet


Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (347,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2020/tkker_2020_2020-02-20_tie_001_fi.html