Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.2.2019

Valtion t&k-rahoitus kasvaa vuoden 2019 talousarviossa

Tutkimus ja kehittämistoimintaan kohdistuvat valtion talousarvion määrärahat kasvavat Tilastokeskuksen mukaan 107,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuoden 2019 valtion talousarviossa tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävät määrärahat ovat kokonaisuudessaan 1 991,1 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on arviolta 0,83 prosenttia.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus tavoiteluokan mukaan 2018–2019

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus tavoiteluokan mukaan 2018–2019

Yhteiskuntapoliittisen tavoiteluokan mukaan suurin euromääräinen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvu kohdistuu teollisuuden edistämiseen, jonka rahoitus kasvaa 68,3 miljoonaa euroa vuoden 2019 talousarviossa. Suurimmalla osalla tavoiteluokista tutkimus- ja kehittämisrahoitus joko kasvaa tai pysyy edellisvuoden tasolla, mutta muun muassa Maankäyttö, liikennejärjestelmät ja muu infrastruktuuri -tavoiteluokkaan kohdistuva tutkimusrahoitus laskee vuoden takaisesta talousarviosta 15,2 miljoonalla eurolla. Yksittäiset suurimmat tavoiteluokat, joihin tutkimus- ja kehittämisrahoitusta kohdennetaan, ovat yliopistojen tutkimus- ja kehittämisrahoitus sekä yleinen tieteen edistäminen, joka on suurimmilta osin Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta.

Hallinnonaloista eniten tutkimus- ja kehittämistoimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Suurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka t&k-rahoitus on vuoden 2019 talousarviossa 1 206,1 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden takaisen talousarvion määrärahoista on 41,7 miljoonaa euroa. Myös työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa vuoden takaisesta talousarviosta 72,7 miljoonalla eurolla, josta suurin osa on Business Finlandin rahoituksen kasvua.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2019

  T&k-rahoitus, milj. € Osuus t&k- rahoituksesta, % Muutos vuodesta 2018, milj. € Reaalimuutos vuodesta 2018, %
T&k-rahoitus yhteensä 1 991,1 100,0 107,9 3,8
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 206,1 60,6 41,7 1,6
Työ- ja elinkeinoministeriö 563,7 28,3 72,7 12,7
Maa- ja metsätalousministeriö 54,8 2,8 1,2 0,4
Sosiaali- ja terveysministeriö 68,3 3,4 -1,6 -4,1
Organisaation mukaan
Yliopistot 630,5 31,7 14,9 0,5
Ammattikorkeakoulut 67,6 3,4 1,3 0,0
Business Finland 451,2 22,7 59,9 13,2
Suomen Akatemia 470,1 23,6 25,9 3,9
Valtion tutkimuslaitokset 183,5 9,2 -5,6 -4,8
Muu tutkimusrahoitus 167,3 8,4 5,5 1,5
Yliopistolliset keskussairaalat 21,0 1,1 6,0 37,4

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (350,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2019/tkker_2019_2019-02-21_tie_001_fi.html