Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.8.2020

Vuoden 2019 lopullinen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus valtion talousarviossa

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan budjetoitiin valtion talousarviossa vuodelle 2019 kaikkiaan 2 008,9 miljoonaa euroa, mikä on helmikuussa 2020 julkaistua rahoitusta 15,0 miljoonaa euroa enemmän.

Aiemmin julkaistujen ennakkotietojen perusteella tutkimusrahoitus olisi kasvanut vuodesta 2019 vuoteen 2020 68,6 miljoonaa euroa, mutta sekä vuoden 2019 että vuoden 2020 rahoitustietojen tarkennuttua kasvua vuoteen 2020 ennakoidaan olevan 1 174,4 miljoonaa euroa. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa merkittävästi vuonna 2020 Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan vuoksi.

Päivitysten myötä vuoden 2020 talousarviossa tutkimus- ja kehittämismäärärahojen arvioidaan olevan 3 183,3 miljoonaa euroa, mikä on kaikkiaan 1120,8 miljoonaa euroa helmikuussa 2020 julkaistua ennakkotietoa enemmän. Ennakoitu kasvu aiheutuu pääosin Business Finlandin tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahojen suuresta lisäyksestä, johon sisältyy myös koronavaiheen tukia.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2015–2020

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2015–2020

Ennakkotieto tutkimus- ja kehittämistoiminnan budjettirahoituksesta julkaistaan syksyn talousarvioesityksen pohjalta. Ennakolliset tiedot perustuvat osin myös ennusteisiin, jotka pohjautuvat suunnitelmiin ja sen hetkisen kuluvan vuoden toteumiin. Suunnitelmat ja rahoituksen kohdentuminen voivat kuitenkin muuttua ja tarkentua ennakollisten tietojen julkaisemisen jälkeen, ja suuretkin muutokset lopullisiin tietoihin ovat mahdollisia.

Vuosien 2019 ja 2020 tarkentuneet luvut löytyvät tietokantataulukoista.


Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (246,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 20.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. Lopulliset tiedot 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2019/01/tkker_2019_01_2020-08-20_tie_001_fi.html