Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.8.2019

Vuoden 2018 lopullinen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus valtion talousarviossa

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan budjetoitiin valtion talousarviossa vuodelle 2018 kaikkiaan 1 951,0 miljoonaa euroa, mikä on ennakkotiedoissa julkaistua rahoitusta 67,8 miljoonaa euroa enemmän.

Aiemmin julkaistun ja ennakkotietojen perusteella tutkimusrahoitus olisi kasvanut vuodesta 2018 vuoteen 2019 107,9 miljoonaa euroa, mutta vuoden 2018 rahoitustietojen tarkennuttua, kasvua vuoteen 2019 on 40,1 miljoonaa euroa.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus tavoiteluokittain 2018–2019

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus tavoiteluokittain 2018–2019

Päivitysten myötä vuoden 2019 talousarviossa tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahojen arvioidaan kasvavan eniten tavoiteluokassa Muu yleinen tieteen edistäminen. Suurin osa tavoiteluokan rahoituksesta on Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoja. Teollisuuden edistämisen -tavoiteluokan, joka sisältää muun muassa teknologian kehittämisen, t&k -rahoituksen taas odotetaan laskevan vuoden 2019 talousarviossa.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2009–2019

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2009–2019

Ennakkotieto tutkimus- ja kehittämistoiminnan budjettirahoituksesta julkaistaan syksyn talousarvioesityksen pohjalta. Ennakolliset luvut perustuvat osin ennusteeseen, joka tehdään suunnitteiden ja sen hetkisen kuluvan vuoden toteuman pohjalta, ja suuretkin muutokset lopullisiin budjettitietoihin ovat siten mahdollisia. Kuluvan vuoden toteuman käyttö ennusteessa antaa ennusteelle suuntaviivoja, mutta rahoituksen todellisia muutoksia on vaikea tietää tarkemmin etukäteen. Lisäksi, koska usein samalta momentilta voidaan myöntää sekä t&k että innovaatiotoiminnan rahoitusta, myös tämä jako voi vaikeuttaa ennakoitujen lukujen muodostamista joillain vastaajaorganisaatiolla. Suunnitelmat voivat hyvin vielä muuttua ennakollisten lukujen julkaisemisen jälkeen, joten ennakollisiin lukuihin liittyy aina epävarmuutta.

Vuoden 2018 tarkentuneet luvut löytyvät tietokantataulukoista.


Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (258,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 22.8.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. Lopulliset tiedot 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2018/01/tkker_2018_01_2019-08-22_tie_001_fi.html