Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.2.2016

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen leikkauksia vuoden 2016 talousarviossa

Korjattu 3.3.2016 . Korjatut kohdat on merkitty punaisella

Tutkimus ja kehittämistoimintaan kohdistuvat määrärahat vähenevät vuoden 2016 talousarviossa noin 157 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kokonaisuudessaan valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus on vuoden 2016 talousarviossa noin 1 845 miljoonaa euroa. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta laskee arviolta 0,87 prosenttiin.

Laskun taustalla vaikuttavat erityisesti Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja valtion tutkimuslaitosten määrärahojen leikkaukset. Tekesin jakama tutkimus- ja kehittämisrahoitus laskee 107 miljoonalla eurolla vuoden 2016 talousarviossa, ja valtion tutkimuslaitosten t&k-rahoitus laskee 59 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Tekesin valtuuksien väheneminen on jatkoa edellisen hallituskauden tukileikkauksille. Tutkimuslaitosten määrärahojen väheneminen taas selittyy osin valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksella.

Hallinnonaloista eniten tutkimus- ja kehittämisrahoitusta jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka osuus kaikesta julkisesta tutkimusrahoituksesta on yli puolet. Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoituksen maltillinen nousu vuoden 2016 talousarviossa on seurausta lähinnä Suomen Akatemian myöntövaltuuksien kasvamisesta.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2016

Korjattu 3.3.2016. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.  
  T&k-rahoitus, milj. € Osuus t&k- rahoituksesta, % Muutos vuodesta 2015, milj. € Reaalimuutos vuodesta 2015, %
T&k-rahoitus yhteensä 1 845,4 100,0 157,0 -9,4
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1112,3 60,3 22,3 0,3
Työ- ja elinkeinoministeriö 488,8 26,5 -128,6 -22,2
Maa- ja metsätalousministeriö 72,4 3,9 -22,4 -24,9
Sosiaali- ja terveysministeriö 69,9 3,8 -12,4 -16,5
Organisaation mukaan
Yliopistot 585,5 31,7 7,5 -0,4
Tekes – Innovaatiorahoituskeskus 381,1 20,7 -107,0 -23,2
Suomen Akatemia 439,0 23,8 23,4 3,9
Valtion tutkimuslaitokset 197,1 10,7 -59,1 -24,4
Muu tutkimusrahoitus 227,7 12,3 -15,1 -7,8
Yliopistolliset keskussairaalat 15,0 0,8 -6,7 -32,0

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (370,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2016/tkker_2016_2016-02-25_tie_001_fi.html