Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.2.2013

Valtio rahoittaa t&k-toimintaa 2 miljardilla eurolla vuonna 2013

Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kokonaissumma on valtion vuoden 2013 budjetissa 2 002 miljoonaa euroa. Talousarvion määrärahoja ja myöntämisvaltuuksia kohdennetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 53 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Tutkimusmenojen osuus valtion menoista ilman valtionvelan hoitokustannuksia on Tilastokeskuksen mukaan arviolta 3,8 prosenttia.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain 2013

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain 2013

T&k-rahoituksen määrä kasvaa ainoastaan ulkoasiain- ja oikeusministeriöiden hallinnonaloilla. Työ- ja elinkeinoministeriön runsaan 17 miljoonan euron vähennys johtuu suurelta osin Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen valtuuksien ja teknologiamäärärahojen leikkauksista. Myös puolustusministeriön t&k-rahoitus laskee lähes 15 miljoonaa euroa. TEM:in t&k-rahoitus on 688 miljoonaa euroa ja suurimman hallinnonalan, opetus- ja kulttuuriministeriön, kaikkiaan 984 miljoonaa euroa. OKM:n rahoitus on valtaosin yliopistojen ja Suomen Akatemian rahoitusta.

Valtion tutkimuslaitosten t&k-rahoituksesta jo likimain puolet on on muuta kuin budjettirahoitusta. Tutkimuslaitokset arvioivat valtion talousarvion ulkopuolisen tutkimusrahoituksensa määrän nousevan 300 miljoonaan euroon, mikä on 14 miljoonaa euroa edeltävää vuotta enemmän ja ainoastaan vajaa 4 miljoonaa euroa budjettirahoitusta vähemmän. Myös EU:lta tuleva tutkimusrahoitus kasvaa yli 5 miljoonaa euroa miltei 52 miljoonaan euroon.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2013

  T&k-rahoitus milj. € Osuus t&k-rahoituksesta, % Nimellismuutos vuodesta 2012, % Reaalimuutos vuodesta 2012, %
T&k-rahoitus yhteensä 2 001,6 100,0 -2,6 -5,5
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetus- ja kulttuuriministeriö 984,0 49,2 -0,7 -3,7
Työ- ja elinkeinoministeriö 687,9 34,4 -2,5 -5,4
Sosiaali- ja terveysministeriö 120,9 6,0 -7,2 -10,0
Maa- ja metsätalousministeriö 95,2 4,8 -0,9 -3,9
Organisaation mukaan
Yliopistot 575,6 28,8 -0,6 -3,6
TEKES – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 542,3 27,1 -1,8 -4,8
Suomen Akatemia 329,3 16,5 1,4 -1,6
Valtion tutkimuslaitokset 303,7 15,2 -0,9 -3,8
Muu tutkimusrahoitus 219,7 11,0 -14,2 -16,8
Yliopistolliset keskussairaalat 31,0 1,5 -13,9 -16,5

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 09 1734 3327, Teemu Oinonen 09 1734 2634, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (417,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2013/tkker_2013_2013-02-27_tie_001_fi.html