Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.2.2012

Valtion t&k-rahoitus laskee 55 miljoonaa euroa vuonna 2012

Valtion vuoden 2012 talousarvion määrärahoja ja myöntämisvaltuuksia kohdennetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 2 010 miljoonaa euroa. T&k-rahoitus laskee Tilastokeskuksen mukaan edellisvuodesta lähes 55 miljoonalla eurolla. Vähennykset kohdistuvat lähinnä työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloille. Julkisen t&k-rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta laskee 1,0 prosenttiin.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2011–2012

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan 2011–2012

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen 41 miljoonan euron vähennys johtuu lähes kokonaan Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen valtuuksien ja teknologiamäärärahojen leikkauksista. Tekesin t&k-rahoitus laskee 590 miljoonasta 552 miljoonaan euroon. STM:n hallinnonalalla tutkimus- ja kehittämistoimintaan osoitetaan runsaat 11 miljoonaa euroa aiempaa vähemmän. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus säilyy ennallaan. OKM:n hallinnoalalla yliopistotutkimuksen rahoitus kasvaa 28 miljoonaa euroa ja on kaikkiaan 583 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian jakama tiederahoitus sen sijaan laskee 29 miljoonaa euroa 321 miljoonaan euroon.

Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteisen t&k:n kokonaissumma on 306 miljoonaa euroa. VTT, Teknologian tutkimuskeskuksen t&k-rahoitus nousee edellisvuodesta vajaalla seitsemällä miljoonalla eurolla 93 miljoonaan euroon. Geodeettisen laitoksen rahoitus kasvaa suhteellisesti eniten, 45 prosenttia, vajaasta neljästä yli viiteen miljoonaan euroon. Tutkimuslaitokset arvioivat valtion talousarvion ulkopuolisen tutkimusrahoituksensa määrän nousevan 286 miljoonaan euroon, mikä on 15 miljoonaa euroa edeltävää vuotta enemmän. EU:lta saatava tutkimusrahoitus kasvaa lähes neljä miljoonaa euroa kaikkiaan 46 miljoonaan euroon.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2012

  T&k-rahoitus milj. € Osuus t&k-rahoituksesta, % Nimellismuutos vuodesta 2011, % Reaalimuutos vuodesta 2011, %
T&k-rahoitus yhteensä 2 010,1 100,0 -2,7 -5,3
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetus- ja kulttuuriministeriö 946,1 47,1 0,0 -2,7
Työ- ja elinkeinoministeriö 705,3 35,1 -5,5 -8,1
Sosiaali- ja terveysministeriö 131,4 6,5 -8,0 -10,5
Maa- ja metsätalousministeriö 96,1 4,8 1,1 -1,7
Organisaation mukaan
Yliopistot 583,3 29,0 5,0 2,1
TEKES – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 552,4 27,5 -6,4 -9,0
Suomen Akatemia 320,7 16,0 -8,3 -10,8
Valtion tutkimuslaitokset 306,3 15,2 1,5 -1,3
Muu tutkimusrahoitus 211,4 10,5 -7,0 -9,5
Yliopistolliset keskussairaalat 36,0 1,8 -10,0 -12,5

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 09 1734 3327, Teemu Oinonen 09 1734 2634, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (448,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2012/tkker_2012_2012-02-24_tie_001_fi.html