Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.2.2011

Valtion t&k-rahoitus lähes 2,1 miljardia euroa vuonna 2011

Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kokonaissumma nousee valtion vuoden 2011 talousarviossa 2 065 miljoonaan euroon. T&k-rahoitus kasvaa Tilastokeskuksen mukaan edellisvuodesta 76 miljoonaa euroa, lähes 4 prosenttia. Lisäysten painopisteenä on yliopistojen tutkimusrahoitus. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan osoitettujen varojen osuus valtion kokonaismenoista ilman valtionvelan hoitokustannuksia on 4,3 prosenttia.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2011

  T&k-rahoitus milj. € Osuus t&k-rahoituksesta, % Nimellismuutos vuodesta 2010, % Reaalimuutos vuodesta 2010, %
T&k-rahoitus yhteensä 2 065,0 100,0 3,8 2,1
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetus- ja kulttuuriministeriö 945,6 45,8 9,1 7,3
Työ- ja elinkeinoministeriö 746,2 36,1 -2,2 -3,9
Sosiaali- ja terveysministeriö 142,9 6,9 9,3 7,5
Maa- ja metsätalousministeriö 95,1 4,6 -2,6 -4,2
Organisaation mukaan
TEKES 590,3 28,6 -3,4 -5,0
Yliopistot 555,7 26,9 9,8 7,9
Suomen Akatemia 349,9 16,9 9,8 8,0
Valtion tutkimuslaitokset 301,9 14,6 2,1 0,4
Muu tutkimusrahoitus 227,2 11,0 4,2 2,5
Yliopistolliset keskussairaalat 40,0 1,9 0,0 -1,7

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta 46 prosenttia kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), ja 36 prosenttia työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalle. OKM:n t&k-rahoitus nousee 79 miljoonalla eurolla lähes 950 miljoonaan euroon. TEM:in jakama rahoitus sen sijaan laskee 17 miljoonaa euroa vajaaseen 750 miljoonaan euroon. Liki kaksi kolmasosaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen lisäyksestä on yliopistojen tutkimusrahoituksen kasvua. Myös sosiaali- ja terveysministeriön jakama t&k-rahoitus kasvaa 12 miljoonaa euroa.

Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, suurimman rahoittajaorganisaation, t&k-rahoitus laskee vuonna 2011 enemmän (20 milj. €) kuin edustamansa hallinnonalan kokonaisuudessaan. Tekes:in valtuudet ja määrärahat ovat kaikkiaan 590 miljoonaa euroa ja osuus julkisesta tutkimusrahoituksesta vajaa 29 prosenttia. Suomen Akatemian, toisen hakijoiden välisen kilpailun perusteella rahaa jakavan organisaation, osuus on 17 prosenttia ja rahoitus yhteensä 350 miljoonaa euroa. Akatemian rahoitus kasvaa runsaat 30 miljoonaa euroa. Yliopistojen tutkimusrahoitusta tilastoidaan vuodelle 2011 kaikkiaan 556 miljoonaa euroa, mikä on noin 50 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Valtion talousarvioesityksen eri momenteilta maksettavasta tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta kaikkiaan 105 miljoonaa euroa suuntautuu kansainvälisille toimijoille. Tästä 80 miljoonan euron kohteena ovat eurooppalaiset tutkimusorganisaatiot ja -ohjelmat.


Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (480,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2011/tkker_2011_2011-02-22_tie_001_fi.html