Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.2.2008

Valtion t&k-rahoitus 1,8 miljardia euroa vuonna 2008

Valtion vuoden 2008 talousarvion määrärahoja ja myöntämisvaltuuksia kohdennetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan kaikkiaan 1798 miljoonaa euroa. Lisäys edellisvuodesta on 68 miljoonaa euroa. Tutkimusrahoitus kasvaa nimellisesti 3,9 prosenttia ja reaalisesti arviolta 0,7 prosenttia. T&k-toimintaan kohdennettavien varojen osuus valtion menoista ilman valtionvelan hoitokustannuksia on 4,4 prosenttia. Julkisen t&k-rahoituksen osuus bruttokansantuotteesta laskee 0,95 prosenttiin.

Opetusministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoitus nousee edellisvuodesta 27 miljoonalla eurolla 778 miljoonaan euroon. Uuden työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus on 673 miljoonaa euroa. Ilman sisäasiainministeriöstä ja työministeriöstä siirtyneitäkin summia TEM:n tutkimus- ja kehittämisrahoitus kasvaa hallinnonaloista eniten (34 milj. €) mikäli vertailukohtana on entinen KTM. T&k-rahoitus kasvaa merkittävästi myös puolustusministeriön hallinnonalalla, mutta laskee liki neljä miljoonaa euroa sekä maa- ja metsätalousministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä että ympäristöministeriössä.

Tekesin t&k-rahoitus suurimpana rahoittajaorganisaationa on 526 miljoonaa euroa ja osuus 29 prosenttia. Suomen Akatemian, toisen kilpailtua rahaa jakavan organisaation, osuus nousee yli 16 prosenttiin ja rahoitus on kaikkiaan 297 miljoonaa euroa. Sekä Tekesin, Akatemian että muun, esim. ministeriöissä tehtävän tutkimuksen, rahoitukset saavat vuonna 2008 noin 20 miljoonan euron lisäykset.

Yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan suurin pääluokka on yleinen tieteen edistäminen 42 prosentin osuudellaan. Siihen myös kohdistuu vuonna 2008 suurin lisäys, 25 miljoonaa euroa, mikä on valtaosin Akatemian jakamaa tiederahoitusta. Teollisen tuotannon ja teknologian edistämisen osuus on 27 prosenttia sekä yhteiskuntapolitiikan ja –palveluiden lohkon 15 prosenttia.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2008

  T&k-rahoitus milj. € Osuus t&k-rahoituksesta, % Nimellismuutos vuodesta 2007, % Reaalimuutos vuodesta 2007, %
T&k-rahoitus yhteensä 1 798,0 3,9 0,7
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetusministeriö 778,3 43,3 3,5 0,3
Työ- ja elinkeinoministeriö 673,4 37,5 . .
Sosiaali- ja terveysministeriö 121,7 6,8 –3,1 –6,1
Maa- ja metsätalousministeriö 96,0 5,3 –3,9 –6,9
Organisaation mukaan
Yliopistot 452,2 25,2 1,3 –1,8
Yliopistolliset keskussairaalat 48,7 2,7 0,0 –3,1
Suomen Akatemia 296,5 16,5 7,5 4,2
TEKES - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 526,3 29,3 4,4 1,1
Valtion tutkimuslaitokset 281,6 15,7 –0,1 –3,2
Muu tutkimusrahoitus 192,6 10,7 11,5 8,0

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Julkaisu pdf-muodossa (412,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 27.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2008/tkker_2008_2008-02-27_tie_001_fi.html