Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan

Yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan tutkimus- ja kehittämisrahoituksen merkittävin pääluokka on 42 prosentin osuudella yleinen tieteen edistäminen. Luokan kokonaissumma 760 miljoonaa euroa koostuu käytännössä valtaosin yliopistojen perusrahoituksesta sekä Suomen Akatemian rahoituksesta. Teollisuuden edistämisen osuus on 27 prosenttia sekä yhteiskuntapolitiikan ja –palveluiden lohkon 15 prosenttia. Osuudet pysyvät edellisvuoteen verrattuna kutakuinkin samana. Yleiseen tieteen edistämiseen tulee vuonna 2008 lähes 25 miljoonan euron lisäys ja myös teollisuutta edistetään t&k:n keinoin 490 miljoonalla eurolla, mikä on 20 miljoonaa aiempaa enemmän.

Yhteiskuntapolitiikassa ja –palveluissa eri alaluokkien rahoitus on enimmäkseen kasvussa poikkeuksena ympäristönsuojeluun kohdistuva ja kulttuurintutkimus, joiden rahoitus vähenee hieman. Kuitenkin mm. kaikenlaisen yhteiskuntatutkimuksen sisältävän muiden yhteiskunnallisten tehtävien alaluokan rahoitus laskee yli neljänneksellä, tosin johtuen paljolti täsmentyneistä vastauksista. Koulutuksen tutkimus on kauan ollut varsin vaatimatonta rahoituksen kannalta, mutta aivan viime aikoina panostukset ovat kasvaneet. Tavoiteluokan reaalikasvu nouseekin vuonna 2008 yli 40 prosenttiin. Myös yhdyskuntasuunnitteluun, rakentamiseen ja asumiseen kohdistetaan resursseja viime vuosia tuntuvammin.

Energiantutkimus lienee lähitulevaisuuden kasvualoja ja siltä vuoden 2008 rahoitustietojen valossa näyttäisikin. Sitä vastoin primäärielinkeinoihin eli maa-, metsä- ja kalatalouteen sekä niihin liittyvään tuotantoteknologiaan kohdistuva tutkimus ilmeisesti ei lukeudu samaan joukkoon, vaikka luokkaan sisältyvä elintarviketeknologian kehittäminen onkin ajankohtaista.


Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 27.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2008, 5. Tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2008/tkker_2008_2008-02-27_kat_005_fi.html