Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaatioittain

Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus ja yliopistot hallinnoivat yhdessä yli puolta (54 %) julkisesta tutkimusrahoituksesta. Suomen Akatemian ja valtion tutkimuslaitosten osuudet ovat noin 16 prosenttia. Yliopistollisten keskussairaaloiden osuus on kolmisen prosenttia sekä muun hallinnon jakaman rahoituksen osuus noin 11 prosenttia. Akatemian ja muun rahoituksen osuudet nousevat vuodesta 2007 vajaalla prosentilla ja tutkimuslaitosten laskee jonkin verran.

Tekesin myöntämisvaltuudet ja teknologiamäärärahat kasvavat vuonna 2008 yhteensä 22 miljoonaa euroa. Myös sekä Akatemian jakamaan tutkimusrahoitukseen että muuhun rahoitukseen tulee lisäystä miltei saman verran. Tutkimuslaitosten t&k-rahoitus sen sijaan ei kasva ja myös valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan pysyy samana, joten yliopistosairaaloissa tehtävän tutkimustoiminnan rahoituskaan ei muutu.

Suomen Akatemia ja Tekes rahoittavat hakijoiden välisen kilpailun perusteella asiantuntija-arvioiden mukaan valittuja parhaita tutkimushankkeita. Painotus kilpaillun rahoituksen osuuden kasvattamiseen näkyy hyvin Suomen Akatemian kohdalla, sillä sen osuus rahoituksen kanavoijana on 2000-luvulla liki 1,5-kertaistunut. Myös Tekesin osuus on jälleen viime vuosina ollut nousussa.


Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 27.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2008, 4. Tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaatioittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2008/tkker_2008_2008-02-27_kat_004_fi.html