Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen yhteiskunnallinen merkitys

Suomen kansallisena strategiana on osaamisperustan vahvistaminen. Se perustuu merkittävässä määrin menestykselliseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan ja onnistumiseen näihin liittyvillä keskeisillä politiikkalohkoilla: koulutus-, tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikassa 1) . Tutkimuksen ja tuotekehityksen voimavarojen lisäämisellä ja niiden tulosten hyödyntämisen tehostamisella sekä innovaatiotoiminnan vahvistamisella on oleellinen merkitys Suomen yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen kannalta. Julkisen t&k-rahoituksen kautta luodaan taloudelliset puitteet tieteen, teknologian ja innovaatiotoiminnan edelleenvahvistamiselle 2) .

Julkista tutkimus- ja innovaatiorahoitusta lisätään hallituskauden aikana valtion budjettikehyksen ja talousarvion puitteissa tiede- ja teknologianeuvoston suositusten pohjalta. Hallitusohjelman mukaan tutkimusrahoituksen vuosien 2007–2011 lisäysohjelman kautta tavoitteena on nostaa t&k-menojen bruttokansantuoteosuus vaalikauden kuluessa neljään prosenttiin. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) perustaminen vuoden 2008 alusta vahvistaa merkittävästi teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa. Vastaavasti tiedepoliittisia tavoitteita tuetaan lisäämällä yliopistojen perusrahoitusta kauttaaltaan.


1) Vaikuttavuuden arvioinnin ja ennakoinnin kehittäminen. Tiede- ja teknologianeuvosto, tiedote 24.8.2007.
2) Tiede, teknologia ja innovaatiot. Tiede- ja teknologianeuvosto 2006.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, Raili Kouvalainen (09) 1734 3513, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 27.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2008, 1. Tutkimus- ja kehittämisrahoituksen yhteiskunnallinen merkitys . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2008/tkker_2008_2008-02-27_kat_001_fi.html