Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.2.2005

Valtio rahoittaa t&k-toimintaa 1,6 miljardilla eurolla vuonna 2005

Valtion vuoden 2005 talousarvion määrärahoja ja myöntämisvaltuuksia kohdennetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan 1 594 miljoonaa euroa. Lisäystä tulee edellisestä vuodesta 56 miljoonaa euroa. Tutkimusrahoitus kasvaa nimellisesti 3,6 prosenttia ja reaalisesti yhden prosentin. Tutkimusmenojen osuus valtion menoista ilman valtionvelan hoitokustannuksia on vuoden 2004 tavoin 4,5 prosenttia.

Tutkimusrahoituksen suurin lisäys, 24 miljoonaa euroa, kohdistuu opetusministeriön hallinnonalalle. Puolustusministeriön t&k-rahoitukseen tulee lisäystä 18 miljoonaa euroa ja OPM:n ohella t&k-rahoituksen kannalta myös toisen suuren hallinnonalan, kauppa- ja teollisuusministeriön, rahoitus kasvaa liki 17 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön t&k-rahoitus vähenee vuonna 2005 eniten, yli 6 miljoonaa euroa.

Teknologian kehittämiskeskuksen rahoitus suurimpana rahoittajaorganisaationa on 448 miljoonaa euroa ja osuus 28 prosenttia. Tekesin ja myös toisen kilpailtua rahaa jakavan organisaation, Suomen Akatemian, osuudet pysyvät vuonna 2005 ennallaan. Yliopistojen tutkimusrahoitus on 417 miljoonaa euroa. Muun, esim. ministeriöissä tehtävän tutkimuksen, rahoituksen määrä kasvaa eniten, 27 miljoonaa euroa. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitus lisääntyy vain hieman vuodesta 2004. Yliopistollisten keskussairaaloiden tutkimusrahoitus vähenee määrärahasiirron vuoksi runsaalla 10 miljoonalla eurolla.

Yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan suurin luokka on yleinen tieteen edistäminen 41 prosentin osuudellaan. Suurin lisäys, 24 miljoonaa euroa, kohdistuu vuonna 2005 kuitenkin teollisuuden edistämiseen.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2005

  T&k-rahoitus
milj. e
Osuus tutkimus-
rahoituksesta, %
Nimellismuutos
edellisestä
vuodesta, %
Reaalimuutos
edellisestä
vuodesta, %
T&k-rahoitus yhteensä 1 594,0    3,6  1,0 
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetusministeriö 671,6  42,1  3,6  1,0 
Kauppa- ja teollisuusministeriö 546,1  34,3  3,2  0,5 
Sosiaali- ja terveysministeriö 116,1  7,3  -5,3  -7,7 
Maa- ja metsätalousministeriö 98,5  6,2  -0,6  -3,1 
Organisaation mukaan
Yliopistot 416,7  26,1  2,1  -0,4 
Yliopistolliset keskussairaalat 38,0  2,4  -22,0  -23,9 
Suomen Akatemia 223,5  14,0  4,2  1,5 
Teknologian kehittämiskeskus 448,4  28,1  3,7  1,1 
Valtion tutkimuslaitokset 259,4  16,3  2,3  -0,3 
Muu tutkimusrahoitus 208,0  13,1  14,9  12,0 

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 17.2.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2005/tkker_2005_2005-02-17_tie_001.html