Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2020

Utgifterna för forskning och utveckling fortsätter att öka stadigt

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,7 miljarder euro år 2019. Utgifterna ökade med 280 miljoner euro från året innan, vilket är en ökning med 4,3 procent. Alla sektorer visade en ökning, företagen fyra procent, den offentliga sektorn nästan tre och högskolorna fem procent jämfört med år 2018. Tillväxttakten för forskningsutgifterna var på samma nivå som året innan.

Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten år 2019 var 2,8 procent, dvs. på samma nivå som år 2018. År 2020 uppskattas utgifterna för forskning och utveckling öka med omkring 115 miljoner euro och BNP-andelen uppskattas vara 2,9 procent.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2012-2020*

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2012-2020*
1) Statens förvaltningsområden, kommuner, socialskyddsfonder och socialförsäkringsinstitut samt privat icke vinstsyftande verksamhet.

Källa: Forskning och utveckling 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (150,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2019/tkke_2019_2020-10-29_tie_001_sv.html