Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.10.2019

Utgifterna för forskning och utveckling ökar stadigt

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,4 miljarder euro år 2018. Utgifterna ökade med 265 miljoner euro från året innan, vilket är en ökning med fyra procent. Alla sektorer visade en ökning, företagen fem procent, den offentliga sektorn två procent och högskolorna fyra procent jämfört med år 2017. Tillväxttakten för forskningsutgifterna var densamma som året innan.

Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten år 2018 var 2,74 procent, dvs. på samma nivå som år 2017. År 2019 uppskattas utgifterna för forskning och utveckling öka med 110 miljoner euro och BNP-andelen uppskattas till 2,71 procent.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2011–2019*

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2011–2019*

Källa: Forskning och utveckling 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (153,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2018/tkke_2018_2019-10-24_tie_001_sv.html