Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2018

Suorittaja Rahoituslähde Yhteensä
Kotimaa Ulkomaat 3)
Yritysektori Julkinen sektori 1) 2) Korkeakoulusektori
Milj € % Milj € % Milj € % Milj € % Milj € %
Yhteensä 3 476,1 54,0 2 036,8 31,6 31,2 0,5 894,2 13,9 6 437,9 100,0
Yritykset 3 386,3 80,1 235,4 5,6 0,1 0,0 605,3 14,3 4 226,9 100,0
Julkinen sektori 1) 42,3 7,2 441,9 75,3 0,5 0,1 102,7 17,5 587,2 100,0
Korkeakoulusektori 47,5 2,9 1 359,6 83,7 30,6 1,9 186,2 11,5 1 623,9 100,0
1) Ml. YVT-sektori
2) Ml. korkeakoulujen perusrahoitus
3) Ml. oman konsernin ulkomaisten yksiköiden rahoitus

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 24.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2018, Liitetaulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.4.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2018/tkke_2018_2019-10-24_tau_001_fi.html