Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2016

Sektori T&k-henkilöstö Tutkimustyövuodet T&k-menot
Yhteensä, lkm Naiset, lkm Lkm Milj €
Julkinen sektori+YVT-sektori 1) 6 757 3 091 4 638,0 534,6
Valtion hallinnonalat 5 336 2 220 3 760,6 455,1
..Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 39 11 36,9 3,9
..Luonnonvarakeskus 1 010 465 629,5 79,5
..Elintarviketurvallisuusvirasto 77 64 20,0 1,1
..Maanmittauslaitos 152 46 106,7 7,0
..Ilmatieteen laitos 360 144 242,6 21,7
..Geologian tutkimuskeskus 258 80 91,3 16,8
..Teknologian tutkimuskeskus VTT 1 839 605 1 716,0 214,0
..Säteilyturvakeskus 20 8 4,0 0,6
..Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 238 172 234,0 33,2
..Työterveyslaitos 333 227 137,7 14,2
..Suomen ympäristökeskus 402 207 202,9 19,7
..Muu valtionhallinto 608 191 339,0 43,5
Kunnat 257 164 153,7 13,2
Ulkopoliittinen instituutti 23 7 21,7 2,6
Muut julkiset laitokset 2) 237 137 103,3 12,5
YVT-sektori 1) 904 563 598,7 51,2
1) YVT = Yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
2) Lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 26.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2016, Liitetaulukko 3. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämistoiminta sektoreittain ja tutkimuslaitoksittain vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2016/tkke_2016_2017-10-26_tau_003_fi.html