Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2016

Suorittaja Rahoituslähde Yhteensä
Kotimaa Ulkomaat 3)
Yritysektori Julkinen sektori 1) 2) Korkeakoulusektori
Milj € % Milj € % Milj € % Milj € % Milj € %
Yhteensä 3 250,6 54,9 1 931,9 32,6 25,1 0,4 718,4 12,1 5 926,0 100,0
Yritykset 3 151,0 80,8 266,8 6,8 0,0 0,0 483,8 12,4 3 901,6 100,0
Julkinen sektori 1) 45,2 8,5 403,3 75,4 0,3 0,1 85,8 16,0 534,6 100,0
Korkeakoulusektori 54,4 3,7 1 261,8 84,7 24,8 1,7 148,8 10,0 1 489,8 100,0
1) Ml. YVT-sektori
2) Ml. korkeakoulujen perusrahoitus
3) Ml. oman konsernin ulkomaisten yksiköiden rahoitus

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 26.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2016, Liitetaulukko 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2016/tkke_2016_2017-10-26_tau_001_fi.html