Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2016

Utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet sjönk till under tre procent av bruttonationalprodukten

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,1 miljarder euro år 2015. Utgifterna minskade med 440 miljoner euro från året innan. Företagens satsningar på produktutveckling minskade med 360 miljoner euro, dvs. drygt 8 procent, inom elektronikindustrin och den eltekniska industrin var nedgången 440 miljoner euro. Inom högskolesektorn var forskningsutgifterna nästan oförändrade, men inom sektorforskningsinstitut och annan offentlig sektor var den relativa minskningen av forskningsutgifter större än för företagen, 70 miljoner euro, dvs. över 11 procent.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2009–2016**

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2009–2016**

Källa: Forskning och utveckling 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (107,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2015/tkke_2015_2016-10-27_tie_001_sv.html