Julkaistu: 29.10.2015

Tutkimus- ja kehittämismenot vähenivät edelleen

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen mukaan 6,5 miljardia euroa vuonna 2014. Menot laskivat vuoden takaisesta 170 miljoonaa euroa. Yritysten tuotekehityspanostukset vähenivät 190 miljoonaa euroa eli reilut 4 prosenttia. Viestintälaitteiden tuoteryhmässä pudotusta oli lähes 90 miljoonaa euroa. Korkeakoulusektorilla tutkimusmenot kasvoivat 50 miljoonaa euroa (3,6 prosenttia) ja sektoritutkimuslaitoksissa ja muulla julkisella sektorilla puolestaan laskivat 30 miljoonaa (lähes viisi prosenttia).

Tutkimus- ja kehittämismenojen bruttokansantuoteosuudeksi vuonna 2014 muodostui 3,2 prosenttia. Bruttokansantuoteosuus on laskenut vuodesta 2009 alkaen, jolloin tutkimusmenojen osuudeksi kirjattiin 3,8 prosenttia. Yrityssektorin osuus tutkimus- ja tuotekehitysmenoista on vuosina 2008–2014 laskenut 74 prosentista 68 prosenttiin. Vuonna 2015 tutkimus- ja kehittämismenot laskevat arviolta noin 45 miljoonaa euroa ja BKT-osuus jää 3,1 prosenttiin.

Tutkimus ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain 2008-2015*

Tutkimus ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain 2008-2015*

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (449,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2014/tkke_2014_2015-10-29_tie_001_fi.html