Publicerad: 30.10.2014

Forsknings- och utvecklingsutgifterna minskar i synnerhet inom företag

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,68 miljarder euro år 2013. Utgifterna minskade med 148 miljoner euro från året innan. Företagens satsningar på produktutveckling minskade med 93 miljoner euro. Inom elektronikindustrin minskade FoU-utgifterna med 114 miljoner euro. När det gäller näringsgrenarna IT-konsultverksamhet samt forskning och utveckling ökade dock utgifterna med mer än 40 miljoner euro. Inom högskolesektorn minskade utgifterna med 37 miljoner euro och inom den övriga offentliga sektorn med 19 miljoner euro.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2007-2014*

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2007-2014*
*  Preliminär uppgift

Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten år 2013 var 3,3 procent. År 2014 minskar FoU-utgifterna med uppskattningsvis omkring 300 miljoner euro till 6,38 miljarder euro och BNP-andelen kommer att vara 3,1 procent.

Utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom nanoteknologin, som statistikförs för första gången, var 18 miljoner euro inom företagssektorn. Av utgifterna var 71 procent industrins utgifter och 24 procent utgifter inom näringsgrenen för forskning och utveckling.


Källa: Forskning och utveckling 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Kaplas 029 551 3421, Tero Luhtala 029 551 3327, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2013/tkke_2013_2014-10-30_tie_001_sv.html