Julkaistu: 30.10.2014

Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen mukaan 6,68 miljardia euroa vuonna 2013. Menot laskivat vuoden takaisesta 148 miljoonaa euroa. Yritysten tuotekehityspanostukset vähenivät 93 miljoonaa euroa. Elektroniikkateollisuudessa t&k-menot laskivat 114 miljoonaa euroa. Atk, ohjelmistot ja konsultointi-, sekä tutkimuksen ja kehittämisen toimialoilla menot kuitenkin kasvoivat yli 40 miljoonaa euroa. Korkeakoulusektorilla menojen vähennys oli 37 miljoonaa euroa ja muulla julkisella sektorilla 19 miljoonaa.

Tutkimus ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain 2007-2014*

Tutkimus ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain 2007-2014*
* Ennakkotieto

Tutkimus- ja kehittämismenojen bruttokansantuoteosuudeksi vuonna 2013 muodostui 3,3 prosenttia, Vuonna 2014 t&k-menot laskevat arviolta noin 300 miljoonaa euroa 6,38 miljardiin euroon ja BKT-osuus jää 3,1 prosenttiin.

Ensimmäistä kertaa tilastoidun nanoteknologian tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat yrityssektorilla 18 miljoonaa euroa. Tästä teollisuuden osuus oli 71 prosenttia, tutkimuksen ja kehittämisen toimialan 24 prosenttia.


Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 029 551 3421, Tero Luhtala 029 551 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (414,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2013/tkke_2013_2014-10-30_tie_001_fi.html